Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 20/11/2013) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6984 - EPH / STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)