Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 30/04/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7552 - MITSUI CHEMICALS / SK HOLDINGS / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)