Lieta C-216/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 15. oktobra spriedums (Amtsgericht Laufen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Gavril Covaci Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesiskā sadarbība krimināllietās — Direktīva 2010/64/ES — Tiesības uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā — Tiesvedības valoda — Rīkojums par sodu, ar ko tiek uzlikts naudas sods — Iespēja iesniegt iebildi citā valodā, nevis tiesvedības valodā — Direktīva 2012/13/ES — Tiesības uz informāciju kriminālprocesā — Tiesības uz informāciju par apsūdzību — Rīkojuma par sodu izsniegšana — Kārtība — Apsūdzētā pienākums norādīt pilnvarotu pārstāvi — Iebildes termiņš, kas sākas no izsniegšanas brīža pilnvarotajam pārstāvim