Byla C-216/14: 2015 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Amtsgericht Laufen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Gavril Covaci (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Direktyva 2010/64/ES — Teisė į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese — Proceso kalba — Baudžiamasis įsakymas, kuriuo paskirta bauda — Galimybė prieštaravimą pareikšti kita nei proceso kalba — Direktyva 2012/13/ES — Teisė į informaciją baudžiamajame procese — Teisė būti informuotam apie pareikštus kaltinimus — Baudžiamojo įsakymo įteikimas — Būdai — Privalomas kaltinamojo įgaliotinio skyrimas — Prieštaravimo pateikimo terminas, skaičiuojamas nuo dokumentų įteikimo įgaliotiniui)