Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 940/2014 av den 2 september 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker