Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 940/2014 z  2. septembra 2014 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny