Uitvoeringsverordening (EU) nr. 940/2014 van de Commissie van 2 september 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit