Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 940/2014 ( 2014. gada 2. septembris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai