Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 940/2014, annettu 2 päivänä syyskuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi