A Bizottság 736/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. május 17. ) a létező biocid hatóanyagok vizsgálatára irányuló munkaprogram időtartamának meghosszabbítása tekintetében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg