Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004 , ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta ( EUVL L 102, 7.4.2004 )