Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 11/06/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7635 - LINDSAY GOLDBERG / VDM METALS GROUP) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)