Asia C-648/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.6.2013 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, MA:n, BT:n ja DA:n hakemuksesta v. Secretary of State for the Home Department (Asetus (EY) N:o 343/2003 — Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen — Ilman huoltajaa tuleva alaikäinen — Peräkkäin kahdessa jäsenvaltiossa tehdyt turvapaikkahakemukset — Alaikäisellä ei ole perheenjäseniä minkään jäsenvaltion alueella — Asetuksen N:o 343/2003 6 artiklan toinen kohta — Alaikäisen siirto jäsenvaltioon, jossa hän on tehnyt ensimmäisen hakemuksensa — Yhteensopivuus — Lapsen etu — Perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohta)