Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 816/2014, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi