Asia T-52/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.7.2014 – Kreikka v. komissio (Valtiontuki — Kreikan maatalouden vakuutusjärjestelmästä vastaavan viraston (ELGA) vuosina 2008 ja 2009 maksamat korvaukset — Päätös, jossa tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi ja määrätään niiden takaisinperimisestä — Valtiontuen käsite — SEUT 107 artiklan 3 kohdan b ja c alakohta — Maatalousalan valtiontuesta annetut suuntaviivat)