Mål T-460/17: Överklagande ingett den 20 juli 2017 – Bopp mot EUIPO (Återgivning av en liksidig oktagon)