Zadeva T-460/17: Tožba, vložena 20. julija 2017 – Bopp/EUIPO (upodobitev enakokotnega osmerokotnika)