Cauza T-460/17: Acțiune introdusă la 20 iulie 2017 – Bopp/EUIPO (reprezentarea unui octogon echilateral)