Lieta T-460/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. jūlijā – Bopp/EUIPO (Vienādleņķu astoņstūra attēls)