Kohtuasi T-460/17: 20. juulil 2017 esitatud hagi – Bopp versus EUIPO (Võrdkülgse kaheksanurga kujutis)