Asia F-127/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 17.10.2013 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta — Kannekirjelmä, joka on jätetty faksitse kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä — Seuraavien kymmenen päivän aikana postitse jätetty kannekirjelmä — Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan — Liian myöhään nostettu kanne)