Neuvoston asetus (EU) N:o 1367/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014 , unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2015 ja 2016