Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1931 af 17. oktober 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Bleu d'Auvergne (BOB))$