Komission asetus (EU) N:o 1139/2013, annettu 11 päivänä marraskuuta 2013 , Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella