Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/591 av den 31 mars 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Presunto de Melgaço [SGB])