Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/591 z dnia 31 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Presunto de Melgaço (ChOG)]