Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/591 ze dne 31. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Presunto de Melgaço (CHZO))