Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 441, 2020 m. gruodžio 30 d.)