Oikaisu pöytäkirjaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (Euroopan unionin virallinen lehti L 441, 30. joulukuuta 2020)