Skriftlig fråga E-001595/11 Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) till kommissionen. EU:s råvarustrategi