Preporuka Vijeća od 9. srpnja 2013. o nacionalnom programu reforme Češke za 2013. i davanje mišljenja Vijeća o programu konvergencije Češke za razdoblje 2012.-2016.