Neuvoston suositus, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013 , Tšekin vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Tšekin vuosien 2012–2016 lähentymisohjelmaa koskeva neuvoston lausunto