2013/720/EU: Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013 , Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kesken tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta