Zadeva C-499/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie van België (Belgija) 10. novembra 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/država Belgija