Cauza C-499/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Cassatie van België (Belgia) la 10 noiembrie 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat