Predmet C-499/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2014. uputio Hof van Cassatie van België (Belgija) – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert protiv Belgische Staat