Kohtuasi C-499/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie van België (Belgia) 10. novembril 2014  – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert vs. Belgia riik