Asunto C-499/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 10 de noviembre de 2014  — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat