Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1103/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta