Asia T-811/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.12.2018 – Classic Media v. EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki CLASSIC DRIVER — Aikaisempi EU-sanamerkki DRIVER — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Selvästi täysin perusteeton kanne)