2014/340/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014 , Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2014/25)