Kirjallinen kysymys P-004347/14 Sari Essayah (PPE) komissiolle. Tiedon lisääminen kantasolurekistereistä ja vapaaehtoisten luovuttajaehdokkaiden rekrytointi