Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 28/08/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7338 - OJI / INCJ / RANK GROUP PULP, PAPER & PACKAGING BUSINESS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)