Asia F-5/15: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 25.3.2015 – Necci v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisessa eläkejärjestelmässä saatujen eläkeoikeuksien siirto — Työskentelyvuosien hyvittämisehdotus — Liian myöhään esitetty oikaisuvaatimus — Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)