Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätösten tekemistä assosiaationeuvostossa assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean työjärjestyksistä, X osastossa tarkoitettua riitojen ratkaisemista koskevasta työjärjestyksestä sekä paneelin jäseniin ja sovittelijoihin sovellettavista menettelysäännöistä, paneelin jäsenten luettelosta ja kaupan ja kestävän kehityksen asiantuntijoiden luettelosta