2014/854/EU: Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014 , Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission hallintokomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta luonnokseen uudeksi pylvässivutörmäystä koskevaksi säännöksi sekä kyseiseen sääntöön esitettyyn muutosluonnokseen