2014/759/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 de modificare a anexei III la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală privind prezența de Trichinella din modelul de certificat sanitar-veterinar pentru importurile în Uniune de anumite produse din carne provenite de la porcine domestice [notificată cu numărul C(2014) 7921] Text cu relevanță pentru SEE