2014/759/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 oktober 2014 tot wijziging van bijlage III bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor Trichinella in het veterinair modelcertificaat voor de invoer in de Unie van bepaalde vleesproducten die afkomstig zijn van als landbouwhuisdier gehouden varkens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7921) Voor de EER relevante tekst