2014/759/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014 , päätöksen 2007/777/EY liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse trikiinejä koskevista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinlääkärintodistusmallissa, jota käytetään tuotaessa unioniin kotieläiminä pidettävistä sioista saatuja tiettyjä lihavalmisteita (tiedoksiannettu numerolla (2014) 7921) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti