2013/91/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 februari 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/855/EG wat betreft maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met klassieke varkenspest in Letland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 722) Voor de EER relevante tekst